ReadyPlanet.com
Weight Training Flooring พื้นโซนเวท

 พื้นที่เราคัดมาเพื่อคุณเพื่อ'เวทเทรนนิ่ง'

หนึ่งในรูปแบบการออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น

 

แต่ในอดีตดูเหมือนการออกกำลังกายชนิดนี้จะนิยมเฉพาะในกลุ่มนักเล่นกล้ามชาย

หรือที่เราเรียกกันว่านักเพาะกายนั่นแหละ แต่ปัจจุบันกลับได้รับนิยมในหมู่สาวๆเพิ่มขึ้นมากมาย 

โปรแกรมการเล่นเวทส่วนใหญ่จะเล่นเพื่อเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่นอยากได้หน้าอกก็เล่นแต่อก ไม่เล่นส่วนอื่นๆ ทำให้ไม่เกิดการพัฒนาร่างกายโดยรวมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

กล้ามเนื้อเกิดผิดรูปไม่สวยงาม การจัดวางโปรแกรมการจึงควรจัดให้อย่างเหมาะสามารถที่จะพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงและนำไปสู่กล้ามนื้อที่สวยงามต่อไป

 

 

Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง
   
Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง
   
Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง Weight Training Area Floor กระเบื้องยางโซนเวทเทรนนิ่ง
   


[Go to top]