Smooth Balance กระเบื้องยางแบบเรียบ

ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางชนิดเรียบ แรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายในการใช้ชีวิต พื้นที่เน้นความธรรมดา ความเป็นธรรมชาติ ไม่ซับซ้อนแต่ดูดี
ความสามารถในการผสานกลมกลืนไปกับวัสดุชนิดอื่นๆ ปรับสมดุลให้พื้นที่การใช้งานมีความยืดหยุ่นแต่แข็งแกร่ง พื้นที่ว่าด้วย “ความน้อย”
นี่เองที่กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาของกระเบื้องยางรุ่นอื่นๆต่อมา

กระเบื้องยางที่ผู้รักความเรียบง่าย

ผิวหน้าเรียบทำความสะอาดง่าย
สิ่งสกปรกไม่เกาะติดที่พื้นผิว


กระเบื้องยางแบบเรียบที่คุณโปรดปราน

รูปแบบการใช้งาน