Welcome to our source of quality rubber ไปเยี่ยมแหล่งที่มาของยางพาราคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พื้นของ Floorament ผลิตมาจากยางพาราคุณภาพ  

 

กระเบื้องยางของเราผลิตมาจากยางแท่งคุณภาพดี (Standard Thai Rubber : STR) โดยผลิตมาจากน้ำยางสดเท่านั้นไม่มีการใช้ยางที่จับตัวแล้วหรือยางแห้งมาเป็นวัตถุดิบ สวนยางของเราไม่ใช้วิธีการเร่งน้ำยางต้นยางไม่ทรุดโทรม และใบเขียวเข้มสมบูรณ์สวยงาม  และด้วยเหตุผลที่ว่ายางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสดจะเป็นยางแท่งที่มีสมบัติทางกายภาพสูงมีความสะอาดความยืดหยุ่นและความหนืดสูง  อีกทั้งยางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสดยังมีสีใสสวย เหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพสูงและสีสันต่างๆ นี่คือความลับที่มาของกระเบื้องยางหลากสีสันชั้นดีไม่ว่าจะสีอ่อนหรือสีเข้ม เราจึงอาจบอกได้ว่ายางแท่งชนิดนี้ คือ ความลับสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการผลิตของเรา 

 

ยางแท่งที่จะถูกส่งมาโรงงานของเราจะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน 0.04% และมีค่าสีไม่เกิน 6 หน่วยโลวิบอนด์สะอาดปราศจากเชื้อราหรือสิ่งสกปรกเจือปน  ผ่านขั้นตอนการแปรรูปโดยเครื่องจักรทันสมัย ชนิดของวัตถุดิบยางชั้นดีผนวกกับเทคนิคการบ่มยางและการอบยางชั้นยอด อุณหภูมิและช่วงเวลา ตลอดจนคุณภาพของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีจะช่วยทำให้ได้สมบัติทางกายภาพที่มีความสม่ำเสมอรวมทั้งมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของยางที่ส่งมอบทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางแท่งไทยเป็นยางที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณการส่งออกมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาจนถึงทุกวันนี้

ทั้งหมดที่เราใส่ใจและพยายามเฟ้นหายางแท่งคุณภาพแบบนี้มาผลิตกระเบื้องยางก็ด้วยความต้องการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ Floorament มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติต่างๆดีเด่นเป็นพิเศษ และเป็นสินค้าคุณภาพที่จะสามารถดูแลปกป้องทุกคนได้อย่างแท้จริง

Floorament เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพารา !

 

แหล่งที่มายางพาราคุณภาพของฟลอราเมนท์ Floorament Floorament ทำไมต้องยางพาราไทย
Floorament ผู้ผลิตยางพาราอันดับต้นของโลก

 [Go to top]