ReadyPlanet.com

Welcome to our source of quality rubber ไปเยี่ยมแหล่งที่มาของยางพาราคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์พื้นของ Floorament ผลิตมาจากยางพาราคุณภาพ  

 

กระเบื้องยางของเราผลิตมาจากยางแท่งคุณภาพดี (Standard Thai Rubber : STR) โดยผลิตมาจากน้ำยางสดเท่านั้นไม่มีการใช้ยางที่จับตัวแล้วหรือยางแห้งมาเป็นวัตถุดิบ สวนยางของเราไม่ใช้วิธีการเร่งน้ำยางต้นยางไม่ทรุดโทรม และใบเขียวเข้มสมบูรณ์สวยงาม  และด้วยเหตุผลที่ว่ายางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสดจะเป็นยางแท่งที่มีสมบัติทางกายภาพสูงมีความสะอาดความยืดหยุ่นและความหนืดสูง  อีกทั้งยางแท่งที่ผลิตจากน้ำยางสดยังมีสีใสสวย เหมาะสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณภาพสูงและสีสันต่างๆ นี่คือความลับที่มาของกระเบื้องยางหลากสีสันชั้นดีไม่ว่าจะสีอ่อนหรือสีเข้ม เราจึงอาจบอกได้ว่ายางแท่งชนิดนี้ คือ ความลับสำคัญประการหนึ่งในกระบวนการผลิตของเรา 

 

ยางแท่งที่จะถูกส่งมาโรงงานของเราจะจำกัดปริมาณสิ่งสกปรกไม่เกิน 0.04% และมีค่าสีไม่เกิน 6 หน่วยโลวิบอนด์สะอาดปราศจากเชื้อราหรือสิ่งสกปรกเจือปน  ผ่านขั้นตอนการแปรรูปโดยเครื่องจักรทันสมัย ชนิดของวัตถุดิบยางชั้นดีผนวกกับเทคนิคการบ่มยางและการอบยางชั้นยอด อุณหภูมิและช่วงเวลา ตลอดจนคุณภาพของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีจะช่วยทำให้ได้สมบัติทางกายภาพที่มีความสม่ำเสมอรวมทั้งมีการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของยางที่ส่งมอบทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางแท่งไทยเป็นยางที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในโลก เนื่องจากมีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด ทำให้ประเทศไทยยังคงรักษามาตรฐาน คุณภาพ และปริมาณการส่งออกมากที่สุด เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาจนถึงทุกวันนี้

ทั้งหมดที่เราใส่ใจและพยายามเฟ้นหายางแท่งคุณภาพแบบนี้มาผลิตกระเบื้องยางก็ด้วยความต้องการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ Floorament มีคุณภาพสูง มีคุณสมบัติต่างๆดีเด่นเป็นพิเศษ และเป็นสินค้าคุณภาพที่จะสามารถดูแลปกป้องทุกคนได้อย่างแท้จริง

Floorament เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวสวนยางพารา !

พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มาจากยางพาราธรรมชาติได้ที่ Floorament ไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬายางพารา, ลู่วิ่ง - ลู่จักรยาน ยางพารา, แผ่นยางพาราปูพื้น, บล็อกยางพารา, สนามฟุตซอลยางพารา, สนามเด็กเล่นยางพารา, เม็ดยางดำ - เม็ดยางสี ฯลฯ

 

 

แหล่งที่มายางพาราคุณภาพของฟลอราเมนท์ Floorament Floorament ทำไมต้องยางพาราไทย

Floorament ผู้ผลิตยางพาราอันดับต้นของโลก

ช่วยเกษตกรไทย ดำเนินนโยบายตามรัฐบาลกันเถอะ... 

ที่ผ่านมาประเทศไทยจำเป็นต้องซื้อวัสดุสังเคราะห์สำเร็จรูปที่ต้องนำเข้า จากต่างประเทศมาใช้ในการสร้างลู่-ลานกรีฑา และสนามกีฬาเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAFF) กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ร่วมมือกับการกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาวัสดุยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติเพื่อจัดสร้าง ลู่-ลานกรีฑา” เพื่อสร้างลู่-ลานกรีฑาให้ได้ตามมาตรฐานสากล (IAFF) โดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ตลอดจนสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในการแปรรูปยางพาราและลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย มาร่วมกันอุดหนุนการแปรรูปยางธรรมชาติในการสร้างพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานอเนกประสงค์

จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญ ของการใช้ยางธรรมชาติ เนื่องจากผลผลิตยางธรรมชาติของไทยมี แนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงร่วมมือเพื่อหาแนวทางดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ ใช้ประโยชน์วัตถุดิบยางธรรมชาติ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น จนสร้างประโยชน์ที่ดีให้กับเยาวชนในการสร้างสนามกีฬาจากยางพารา

รู้หรือไม่ ?

"การนำแผ่นยางมาปูพื้นสนามฟุตซอลทดแทนพื้นซีเมนต์จะทำให้พื้นสนามจะมีความยึดหยุ่น สามารถลดแรงกระแทกบริเวณข้อเท้าในขณะวิ่ง และลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งการผลิตแผ่นยางปูพื้นมีการใช้ยางธรรมชาติ 9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร นอกจากเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ยังสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย”

โครงการก่อสร้าง “สนามกีฬาฟุตซอล 1 สนาม 1 ตำบล” จากยางพารา

ลานกีฬาเอนกประสงค์

แผ่นยางปูพื้น

 

Floorament เป็นผู้นำด้านกระเบื้องยางพาราธรรมชาติ งานออกแบบติดตั้ง พื้นสนามกีฬา สนามเด็กเล่น อเนกประสงค์ ห้องฟิตเนส ทั้งสนามหญ้าเทียม, พื้นยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน, พื้นยางพารา, พื้น PVC, และพื้น Acrylic อาทิ สนามฟุตบอล แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตซอล เทนนิส วอลเลย์บอล ตระกร้อ รวมทั้งงานพื้นผิวเพื่อความปลอดภัย งานพื้นโรงงานอุตสาหกรรม งานพื้นโรงแรม และที่พักระดับสูง

 [Go to top]