Cardio Zone Flooring พื้นโซนคาร์ดิโอ

 

เรารวบรวมมาให้ว่าพื้นอะไรของเราที่เหมาะกับคาร์ดิโอของคุณ

คาร์ดิโอ: การออกกำลังกายที่จะช่วยเผาผลาญพลังงานไขมันในร่างกายออกไป

เป็นประเภทเดียวกันกับแอโรบิค แต่จะต่างกันตรงที่ความหนักในการเล่น ซึ่งคาร์ดิโอจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับความแรงเทียบกับอัตราการเต้นของหัวใจ 

 คือ Light Intensity, Medium Intensity, Hard Intensity และแบบสุดท้ายก็คือ Maximum Intensity

 

Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา
   
Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา Floorament-Jump Sport And Fitness Flooring พื้นห้องออกกำลังกาย ฟิตเนส สนามกีฬา

 [Go to top]